डा. नारायण प्रसाद रेग्मी

राष्ट्रिय आयोजना निर्देशक

नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना (NIRTTP)

सञ्चालन अवधि सन् २०१३ देखि २०२१ नोभेम्वरसम्म रहेको छ । आयोजनाका प्रमुख उद्देश्यहरु नेपाल र भारतबीचको यातायात र पारवहनमार्गको आधुनिकीकरण गर्ने, व्यापारसँग सम्बन्धित संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने तथा व्यापारसँग सम्बन्धित खास पूर्वाधारहरुको सुदृढ गरी नेपाल र भारतबीचको व्यापार सहजीकरण गर्ने र व्यापारमा लाग्ने लागत तथा समयमा न्युनिकरण गर्ने रहेको छ । आयोजनाका कार्यान्वयनको लागि यातायात

थप परिचय »
Logo
  • सिंहदरबार, काठमाडौँ

  • (+९७७) - ०१-४२४८२६९

  • NIRTTP@MOICS.COM

  • नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना (NIRTTP)

Designed & Develope by : Appharu

डाउनलोड नेपाली युनिकोड

© 2021 Government of Nepal Ministry of Industry, Commerce and Supplies Nepal-India Regional Trade and Transport Project सर्वाधिकार (NIRTTP)मा सुरक्षित