आयोजनावाट अपेक्षित उपलब्धी

 • एकल घोषणा हुने (Single Entry and Single Submission);
 • Paper Work नहुने (Paperless);
 • कर्मचारीहरुसँग भेट नहुने (Faceless & Contactless);
 • विभाग तथा कार्यालयहरुको कार्यकुशलता (Efficiency) बढ्ने;
 • पारदर्शी (Transparency) हुने;
 • Standardized document and data;
 • सूचनाको सरल आदान प्रदान (Simplified information dissemination);
 • जोखिम व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने (Centralized  risk management);
 • विभिन्न निकायहरु बीच समन्वय हुने (Coordination of agencies and stakeholders);
 • विश्लेषणात्मक क्षमताको अभिवृद्धि (Enhancement of Analytical capability)
 • विद्युतीय भुक्तानी (Electronic payment of duties and other charges)


रणनीतिक सडक सञ्‍जाल तथा व्यापार सुधार आयोजना

 • भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ

 • (+९७७) - ०१-४२४८२६९

 • NIRTTP@MOICS.GOV.NP

 • नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना (NIRTTP)

Designed & Develope by : Appharu

डाउनलोड नेपाली युनिकोड

© 2023 Government of Nepal Ministry of Industry, Commerce and Supplies Nepal-India Regional Trade and Transport Project सर्वाधिकार (NIRTTP)मा सुरक्षित