नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली

 • आयोजनाको मुख्य उद्देश्यः
  • अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय र खर्च घटाई प्रकृयालाई सहजीकरण गर्ने । (A tool under WTO-TFA : Reduce Trade time & cost)
  • भन्सार प्रकृयालाई सरलीकृत गर्ने ।
 • आयोजनाको अवधिः २ वर्ष विकास र ५ वर्ष Support
 • प्रणाली विकासकर्ता कम्पनीः Webb Fontaine Group FZ-LLC, UAE.
 • परामर्शदाता कम्पनीः Societe General De Surveillance (SGS), Switzerland
 • प्रणालीको संचालन
  • प्रयोगकर्ताहरु – निकासी तथा पैठारीकर्ता तथा कर्मचारीले प्रणालीमा सूचीकृत भई Username र Password प्राप्त गर्ने ।
  • निकासी तथा पैठारीकर्ताहरुले Username र Password बाट प्रणालीमा Login भई सम्बन्धित निकायमा Online आवेदन दिने ।
  • कर्मचारीहरुले Username र Password बाट प्रणालीमा Login भई प्राप्त आवेदनहरु Verify गरी स्वीकृत तथा रद्द गर्ने ।


रणनीतिक सडक सञ्‍जाल तथा व्यापार सुधार आयोजना

 • भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ

 • (+९७७) - ०१-४२४८२६९

 • NIRTTP@MOICS.GOV.NP

 • नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना (NIRTTP)

Designed & Develope by : Appharu

डाउनलोड नेपाली युनिकोड

© 2024 Government of Nepal Ministry of Industry, Commerce and Supplies Nepal-India Regional Trade and Transport Project सर्वाधिकार (NIRTTP)मा सुरक्षित