Terms of Reference (TOR)for Trade Development Adviser.

Terms of Reference (TOR)for Trade Development Adviser.

आयोजनावाट अपेक्षित उपलब्धी

एकल घोषणा हुने (Single Entry and Single Submission); Paper Work नहुने (Paperless); कर्मचारीहरुसँग भेट नहुने

(ग) तृतीय चरण – तृतीय सरोकारवालाहरु

१. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय २. कानुन, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय ३. राजस्व


रणनीतिक सडक सञ्‍जाल तथा व्यापार सुधार आयोजना

  • भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ

  • (+९७७) - ०१-४२४८२६९

  • NIRTTP@MOICS.GOV.NP

  • नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना (NIRTTP)

Designed & Develope by : Appharu

डाउनलोड नेपाली युनिकोड

© 2023 Government of Nepal Ministry of Industry, Commerce and Supplies Nepal-India Regional Trade and Transport Project सर्वाधिकार (NIRTTP)मा सुरक्षित