नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली

आयोजनाको मुख्य उद्देश्यः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय र खर्च घटाई प्रकृयालाई सहजीकरण गर्ने । (A

Logo
  • भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ

  • (+९७७) - ०१-४२४८२६९

  • NIRTTP@MOICS.GOV.NP

  • नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना (NIRTTP)

Designed & Develope by : Appharu

डाउनलोड नेपाली युनिकोड

© 2021 Government of Nepal Ministry of Industry, Commerce and Supplies Nepal-India Regional Trade and Transport Project सर्वाधिकार (NIRTTP)मा सुरक्षित